good friday , easther vigil & easther dayyyy :)

heheheh . masa good friday riya , aku berjaya [osa makanan penuhhhh :) hehehe . tapi tubuh aku nang sakit la . bukan sakit , kan ada practise berlakon . berlakon jadi setan . tubuh habis di hempassss . ney ndak sakit . esok ada pertunjukan di Imperial Hotel . hehehee . marek makan di Marriott yuuuu . tapi sik nyam,an bahhh D:

ritok ada sembhyg . esok ada juak sembahyg . nang alim lah aku 2 3 hari tokkk xD